Езотерика

ИЗЯСНЕТЕ ЦЕННОСТИТЕ ЗА СЕБЕ СИ

ИЗЯСНЕТЕ ЦЕННОСТИТЕ ЗА СЕБЕ СИ

Изяснете ценностите за себе си. Нашите собствени мисли и усещания за самите нас, за онова, което можете или не можете да направите, са общият резултат от всичко, което сте преживели и към което сте се нагодили през житейския път. И обикновено нямат нищо общо с вашите действителни способности.

„Силата на самоувереността“ на Брайън Трейси

В личностното развитие има един принцип или закон на превръщането, който гласи, че всеки индивид се намира в един непосредствен процес на превръщане, на еволюция и растеж, в посока на мислите, които доминират в съзнанието му.

Вашите тела също са в процес на превръщане. При нормална скорост на умиране и обновяване на клетките, вие разполагате изцяло с ново тяло на всеки седем години. Но докато физическата еволюция при това превръщане се определя от храната, която подавате на организма си, то умствената еволюция и превръщане се определят до голяма степен от мислите, които битуват в съзнанието ви.

 

Вие сте това, за което мислите

Законът за концентрация гласи, че всичко, за което мислите, се превръща във ваша реалност. Всичко, за което мислите достатъчно дълго и упорито в даден момент става част от умствените ви процеси и упражнява влияние и власт върху вашите нагласи и поведение.

Ако непрекъснато ви занимават мисли, характеризиращи се със смелост, кураж и себеутвърждаване, постепенно ставате по-смели, по-безстрашни и по-настъпателни. Колкото повече се замисляте за човека, който бихте желали да бъдете, за качествата, които бихте желали да притежавате, толкова повече ги привнасяте дълбоко в подсъзнанието си, където те се превръщат в елемент от вашата продължаваща еволюция. Това, за което редовно мислите, става част от вашия характер и вашата личност.

В този смисъл вие сте творци на самите себе си. Вие се намирате там, където сте, вие сте това, което сте, заради мислите, които сте допуснали да заемат съзнанието ви. За каквото и да сте мислили през последните месеци и години, вие сте станали в този момент продукт на тези ваши мисли.

Вие не само сте изградили себе си като личност, каквато сте днес, но продължавате това изграждане с всяка нова мисъл. И тъй като това е неотменим факт от живота, то най-доброто, което бихте могли да направите, е настойчиво и последователно да изпълвате съзнанието си с мисли, изразяващи човека, който бихте желали да бъдете.

 

 

Личностното израстване не е лесно

За много хора това е твърде голям скок. Повечето продължават да си мислят и казват какво не биха желали да бъдат, като непрекъснато се учудват, че тъкмо онова, което са се надявали да избягнат, им се случва отново и отново.

Едно от най-дълбоките открития в цялата човешка история е, че „мисълта е творчество“. Мислите, които таите в съзнанието си, ви формират по свой начин и подобие. Крушата не пада по-далеч от дървото. Вашите мисли стават вашата реалност. Вие се превръщате в онова, за което мислите най-много. Не можете да мислите едно, а да се получава друго. Законът за причината и следствието работи перфектно, винаги и навсякъде, за всеки.

Ето защо развиването на добро самочувствие започва с овладяването на съзнанието – изцяло, напълно и системно – започва с онази самодисциплина, която ви кара да мислите единствено за нещата, които желаете, както и решително да избягвате да мислите за онова, от което се боите.

Целият ви живот започва отвътре навън. От вътрешния към външния свят. Законът за съответствието е може би един от най-важните закони на съзнанието и той гласи, че „Външният свят е отражение на вътрешния свят“. Това, което виждате навън до голяма степен отразява онова, което се случва вътре с вас. И това важи не само за вас, но и за всички около нас.

Вашият вътрешен живот предсказва външния

Често виждаме хора, които изглеждат много симпатични и приятни, но като ли имат несекващи проблеми в личния и професионалния си живот. И ние се питаме: „Как е възможно такива нещастия да сполетяват тези симпатични хора?“

Неизбежната истина е, че с малки впечатления повечето от онова, което човек преживява във външния си свят, съответства изяло на нещо, което протича вътре в него, но за което рядко си дава сметка. Другояче не би могло и да бъде.

Истинското щастие и успех идват, когато живеем живота си в хармония със законите, определящи нашата същност. И макар тези закони да са невидими, те са като закона за земното притегляне, който също е невидим, но който можем да нарушаваме само на свой риск. Щастливи са онези, които живеят живота си в съответствие с тези закони.

Започнете с вътрешния си живот

Ако искате да се радвате на самочувствие и увереност отвън, трябва да бъдете честни и последователни отвътре. Основата на самоувереността в себе си е да живееш своя живот съобразно с най-съкровените си ценности и принципи, като мислите и действате в хармония с най-висшите си стремления.

Мъжете и жените с непоклатима самоувереност са тези, които са абсолютно наясно с това, което смятат за правилно, добро и оправдано и живеят с тези ценности. Всичко, което вършат или казват е израз на това тяхно вътрешно убеждение. Целият свят може да се разпадне около вас, но когато знаете, че постъпвате правилно, ще запазите дълбокото вътрешно усещане за спокойствие, което се проявява като самочувствие при всички ситуации.

В живота си ще имате много върховни моменти, както и спадове, но най-важно за вас ще бъде да останете верни на себе си. И тогава, както е казал Шекспир „няма никога да се окажеш неверен и към другите“.

Определете ценностите

Отправна точка за постигането на едно по-високо равнище на увереност в себе си и за израстването ви като изключителна личност е да обмислите и решите какви са вашите ценности. Изключителни са тези мъже и жени, които са отделили време, за да решат ясно за себе какво е онова, в което вярват и как са подредени ценностите им, след като са организирали живота си така, че да ги отразява по най-добрия начин.

Неотдавна изнесох беседа пред сто и петдесет души от търговския отдел на една много успешна компания, започнала дейността си от една единствена идея, разраснала се много бързо на извънредно конкурентен пазар и успяла да реализира големи печалби.

Всички участници в срещата бяха забележително позитивни и дружелюбно настроени, като излъчваха една особена доброта. Когато отбелязах това, президентът на компанията ми показа декларация за ценностите, която ръководният екип на компанията разработил, преди да започнат търговската си дейност.

Две страници с ценности и принципи били раздадени на всички служители още при създаването на фирмата. Впоследствие двете страници били смалени до размера на едно ламинирано картонче, което всеки да може да носи в портфейла си или в дамската си чанта.

Президентът ми разказа интересна история. Всеки път, когато двама или повече служители си блъскали главите с някакво решение, те изваждали картончетата с корпоративните ценности. Преглеждали ги заедно една по една като съпоставяли различни предлагащи се възможности с всяка ценност поотделно. Каквото и решение да вземали в крайна сметка, то несъмнено издържало „теста на ценностите“.

Изяснете своите лични ценности

Изяснете ценностите за себе си. В какво вярвате и против какво сте? Какви са изповядваните от вас ценности, заради които сте готови да се жертвате? За какво бихте платили с пари, пот, евентуално с живота си?

Цените ли семейството си? Бог? Здравето си? Работата или кариерата си? Цените ли принципи като лична и политическа свобода, съчувствие към хората в неравностойно положение, преклонение пред живота? Вярвате ли в честността, истината и искреността, в трудолюбието и успеха? Каквито и да са вашите ценности, обмислете ги и си ги запишете.

От кого най-много се възхищавате?

Едно полезно упражнение за вас би било да помислите за онези мъже и жени, живи или мъртви, към които изпитвате най-голямо възхищение. Кои техни качества и черти смятате за най-важни? Ако можехте да бъдете като някой от тях, на кои негови качества най-много бихте искали да подражавате?

Огледайте се наоколо. Кои качества на хората, от които се възхищавате, смятате за най-важни? Какви качества търсите у вашите приятели и познати, когато се опитвате да се обвържете по-дълбоко с тях? Какви са според вас основополагащите качества или ценности, които лежат в основата на личните и делови взаимоотношения? Какви са вашите ценности?

Ценностите не подлежат на предоговаряне

Когато избирате ценност, тя става ваша, съответно непоклатима ваша ценност. Или се превръща в нещо постоянно, неотменимо и вие сте готови да прекарвате всеки миг от живота си, като я спазвате. Не може да изповядвате дадена ценност, само когато ви е удобно и да я изхвърляте, когато не ви изнася.

Избирайки вашите ценности, вие ясно заявявате пред себе си, а понякога и пред другите как точно смятате да прекарате живота си от този момент нататък.Вие показвате, че тази ценности е нещо, с което никога няма да направите компромис.

Непоклатимата самоувереност е плод на непоклатима вярност към ценностите.

Подредете ценностите

Вече сте решили кои са вашите ценности. Но с това работата ви не свършва. Сега трябва да ги подредите по приоритет. Трябва да решите коя ценности е по-важна от друга. Вашата водеща ценности е тази, която има предимство пред всички останали.

Редът ви принуждава да избирате.

Ако поставяте семейството си пред здравето и работата си, винаги ще пожертвате здравето или работата си за доброто на близките си. Ако подреждането на ценностите ви се промени така, че работата и финансовият успех се окажат преди здравето, с това казвате, че сте готови да пожертвате здравето си, за да напреднете в кариерата си.

Подборът на ценности и подреждането им по важност създава на практика една умствена и емоционална структура, която ви дава възможност да правите по-добър избор и да вземате по-добри решения във всяка област на живота.

И отново за почтеността

Принципът на почтеността, т.е. придържането към ценностите, е сякаш основен закон на вселената. Всеки път, когато нарушавате или правите компромис по какъвто и да е било повод, сякаш се намесва някаква могъща сила или възмездие, която не ви позволява да минете безнаказано.

Почтеността е своеобразно абсолютно изискване за успешен живот на всяко човешко същество. Пробивите в нея, правенето на компромиси с ценностите сякаш не просто носят наказание, съответстващо на престъплението, но изглежда предизвикват и високи равнища на стрес, чувство на обърканост и смут в живота на индивида.

Тази нужда от абсолютна почтеност като че ли изисква от вас да живеете в истина с всички хора и при всички обстоятелства. Да живеете в истина означава да не живеете в лъжа. Означава да не правите компромиси заради работа, пари или човешка близост. Означава винаги да вършите и казвате онова, което знаете, че е вярно и правилно, независимо какви краткосрочни ползи или вреди може да донесе.

Да живеете в истина означава да не се преструвате или самозалъгвате. Вие приемате живота, взаимоотношенията с другите, обстоятелствата точно такива, каквито са, а не такива, каквито ви се иска да бъдат. Да живеете в истина означава никога да не оставате в ситуация, която ви пи прави нещастен, или която усещате, че по някакви причини не е добра за вас.

Обявете душевното спокойствие за свой най-висш принцип

Да живеете в истина, това означава да издигнете душевното си спокойствие в своя най-висша цел и водещ принцип на организиране на живота ви. Всички цели, които си избирате, трябва да са в съответствие с тази за душевно спокойствие.

Вие вършете и казвате само онова, което ви се струва напълно редно. Приемате изцяло собствените си чувства и мисли, каквито и да са те. Само по този начин можете да се насладите на самоувереност. Само ако настоявате всяка ваша постъпка да ви позволява да живеете в мир със себе си, ще се чувствате наистина страхотно и ще се разбирате прекрасно с всички, с които имате някакви взаимоотношения.

Използван източник: www.novavizia.com

Теми #личностното развитие #мисли #Планетарни идеи #себеутвърждаване #Силата на самоувереността #ценности