Магии

ЗОМБИРАНЕТО – ОБСЕБВАНЕ КАТО КОНТРОЛ

ЗОМБИРАНЕТО – ОБСЕБВАНЕ  КАТО КОНТРОЛ

Зомбирането – обсебване като контрол над другият. Често на мнозина от вас се е случвало да се учудвате, как един човек се е променил странно, сякаш не е той. В тази публикация ще се опитам да хвърля малко светлина върху този „феномен“.

Какво всъщност представлява зомбирането?

Зомбирането – Това е предпоставка на един или повече субекта да вземат контрол над друг. Но самото обсебване се дължи на група фактори, които го обуславят: от един човек, от определени хора, от починали, от енерго информационни структури, от демонични същности.

В зависимост от вида, едно обсебване – зомбиране,  може да намери израз в неспособност да се вземат самостоятелни решения, насилствено налагане на чужди мисловни модели и избори; и се стигне до състояние в което личността престане да съществува. Наред с това се появяват и сериозни здравословни, психически и психологически проблеми. Нека да разглеждаме две групи обсебвания- такива от хора, и такива от енерго- информационни структури.

В първата група се работи главно по телепатичен път, чрез изпращане на мисловен поток към набелязаното лице през определени интервали и часови пояси. Мишената за зомбиране трябва да е видяна от този, който ще обсеби субекта и ще наложи своят начин на контрол. Има случаи и по снимка, но това е на по ниско ниво.

При зомбирането не са редки случаите при които един индивид се опитва да влияе върху избора на своите близки, имаме комбиниране с енергиен вампиризъм. В този случай е характерен психически тормоз, желание за тотален контрол над личния избор, на жертвата й се вменява чувство за вина при положение, че не спазва определени норми. Класифицира се, като патологичен психологически проблем. От гледна точка на енергетиката, човек придобива здравословните и житейски проблеми на другия и неговите ментални модели.

Зомбирането е паранормално явление

В режим на ясновидство се получава информация само за една личност, чакрите са слети, ‘лентите на съдбата’ на субекта се преплетени, с тъмни овързвания. В резултат човек рязко променя поведението и характера си. Рядко споменаван факт са промените в житейския и здравословен статус. Така дори човек да напусне „контролният пункт”, лицето което го е обсебило, жертвата остава с енерго- информационна връзка с „владетелят си „, която позволява осъществяването на контрол.

Създават се черни нишки от 6-та чакра на лидера, към 6-та чакра на зомбираният. В определен момент вече не е необходима постоянна връзка с обсебеният, защото мозъчната дейност на подсъзнателно ниво протича по черната магистрала, създадена от контролният властелин.

При втората група има постоянен контрол на обсебване при който се осъществява подключване на индивида, към външен енерго-информационен източник, вземайки превес над личността. Тоест обсебеният е поставен в мисловна матрица, която се влияе от постоянен енерго пулсатор чрез вибрации заложени от лидера.

Така нареченото обсебване – зомбиране от покойници се базира на грешното интерпретиране на погребалните и траурните ни ритуали, съчетано със силна емоционална привързаност на опечалените с починалия, стават причина за най- често срещаната форма на обсебване. Сведения за него откриваме в митологиите на всички народи по света.

Какво става? След смъртта душата на починалия се трансформира и се подготвя за преминаване в Отвъдното. От степента на нейната хармоничност зависи, колко бързо ще стане този преход. Има случаи, при които енергията й е недостатъчна да осъществи прехода и тя остава в междинно измерение. Ако в същия този момент се получи резонанс на база емоции (независимо позитивни или негативни) между нея и някой жив, то се установява енерго- информационен обмен.

За повече информация и консултации относно зомбирането бихте могли да ми се доверите на: 0897 339585 и 0887 392139

Отличаваме два типа при зомбирането: с превес на информацията и с превес на енергията. При превес на информацията човек придобива характеристиките на мъртвия, тоест имаме радикална смяна в характера и мисловния модел.

В този случай се наблюдават паранормални явления, но той е изключително рядък тип обсебване. При превес на енергията, човек започва да линее, става силно лабилен психически, налице са житейски сривове, здравето се влошава чувствително, трудно се уточнява диагноза

(често съвпада с причината за смъртта на доминантната същност) Наблюдават се: анемия, неврози и депресии, шизоидни отклонения, проблеми със съня и кошмари.

В режим ясновидство подобен тип зомбиране се вижда като, медузообразна структура, която при енергийния тип обсебване е отдалечена от човек (виждат се само ‘пипалата’), а при информационния, тя е като ‘каска’ около главата. При проверка със свещ, поведението на пламъка говори за наличие на негативна енергия.

Има и още една не по малко опасна форма при зомбирането от така наречените демонични сили. В Корана ясно са описани, че „ Ние създадохме джиновете / духове / и хората да живеят заедно на земята.” Разликата между нас, хората и въпросните духове е следната. Когато настъпи смъртта при хората душата се изстрелва към Всемира, докато при джиновете нещата са на друга плоскост.

Напускайки своята обвивка – тялото си, те търсят друга такава, която е жива. Или ако има тежка катастрофа и въпросният джин загива, духът му има 6 часа на разположение да намери друго обиталище / тяло /, но забележете в жива тъкан,в живеещо тяло. Душата на джина има възможност да търси новото си тяло в 250 кунута, приблизително 500 метра в диаметър.

Съществуват няколко типа зомбиране от демонични същности. С духове, демонични същности, извънземни същности, като при последните две се допуска възможността за симбионтни отношения. Всички демонични същности представляват определени енерго- информационни структури, с различна степен на осъзнатост.

Някои от вас си спомнят играта, как като малки деца, сме призовавали например ‘Дама Пика’. Това същност с много ниска степен на осъзнатост. В интерес на истината в повечето случаи не се касае за реално съществуваща структура, а по- скоро за ‘ларва’, която се създава в момента на призоваване.

Тази същност няма достатъчно енергия, която да и позволи да съществува, ето защо тя е склонна да търси обект, от който да черпи жизнена енергия. Създава се и негативна емоция – страх, която допълнително я подхранва. Основна характеристика на подобен тип зомбиране са паранормалните явления, проблеми от житейски характер, по – рядко смущения в здравословното състояние – подобни на тези при енергиен вампиризъм.

При ясновидство се открива медузообразна структура, свързана с 3-та и 4-та чакра на човек. Диагностиката със свещ, предизвиква силен дискомфорт у човек, на ниво поразените чакри, както имаме и аномалии в пламъка. Освобождаването от подобна същност става, като се извърши ритуал за унищожаване. Работи се с огън, водещ е червения цвят.

Нещата с демоничните същности стоят доста по- различно. При тях енерго-информационната същност е с голяма степен на ‘осъзнатост’ и като цяло се наблюдава енергийна стабилност, което й позволява да съществува. Може да бъде достигнато състояние на пълно информационно обсебване, като характера на човек се променя рязко и коренно.

При такава ситуация на зомбиране, може да се достигне и момент в който личността престава да съществува. Обсебване от демонична същност, е изключително рядко и обикновено свързано с обект или място, проводници на енергиите на съответната същност. В режим ясновидство картината е подобна на обсебването от починал човек, но медузообразната структура е много по- тъмна и по- плътна. Аурата на човек е силно замътена- достигаща до черно. RеаlMagick

Свещта силно пращи, възможно е дори да загасне. Проверката предизвиква изключителен дискомфорт у човек, може да му прилошее. Изчистването става от специалист в областта. Ритуалният екзорсизъм, който се извършва е опасен дори за човек занимаващ се професионално с това. Обсебването от демонична същност е много рядко срещано днес.

За повече информация и консултации относно зомбирането бихте могли да ми се доверите на: 0897 339585 и 0887 392139

Обсебването от извънземна същност е почти изцяло информационно и се осъществява на ниво 5-та, 6та, 7-ма чакра. Тук по- често могат да бъдат наблюдавани симбионтни отношения и въпреки това да са налице сериозни проблеми- шизоидни отклонения най- често. Няма проява на житейски проблеми (освен в резултат на възникналите здравословни такива). В режим ясновидство се вижда синьо- лилава нишка която свързва човек със същността на ниво съответната чакра. Със свещ не се открива подобно вмешателство, а изчистването му става след прекъсване на информационните връзки.

Бъдете бдителни относно премахването на зобмиране от ясновидци

Ето защо препоръчвам на своите клиенти или други да внимават при търсенето на ясновидска помощ , да съблюдават, кой е срещу тях и как работи.

Ето и няколко примера:

1. Отивате да ви извършат восъколеене, ако се използва един и същи восък за повече от един клиент това вече говори за невежество в професията или дилетантство. Същото е валидно и при леенето на куршум. Той трябва да е от стрелян лично за вас. – прочистване от обсебване с минерали и кристали става само по определена схема с НЕ по малко от три от трите групи по скалата на Моус. Работещият може да познае вашата решетъчна структура, но ако не познава структурата и решетката на камъка, тогава?!

2. Извършване на премахване от обсебване по клетъчен телефон или стационарен е просто нелепо. Някой от вас задал ли си е въпросът, как именно в един или повече телефонни разговори при наличие на модулация ще ви се изчисти обсебването?! Как без личен контакт ще стане това?

Изчистването от зомбиране – обсебване става, като се прекъснат връзките, и се възстанови и стабилизира енергийното тяло и житейския път. За това е необходимо рутинно време, изчисления, изготвяне на схема и прочее.

В заключение, какво представлява ясновидството, в пространството тече постоянен поток от информация. Всеки един от нас долавя нещо чрез така нареченото шесто чувство, хората с дарба приемайки дадена информация имат задължението не само да я долавят, но и разграждат, разкодират, анализират, изчисляват обработвайки я до такава степен, че тя да бъде от полза на нуждаещият се.

За повече информация и консултации относно зомбирането бихте могли да ми се доверите на: 0897 339585 и 0887 392139
Кабала Тест – Магии, Демони, Проклятия

Теми #езотерика #Зомбиране #обсебване #Планетарни идеи #ясновидство