Астрология

Зодиите не носят карма

Зодиите не носят карма

Как се свързват съдба и карма? Карма на човека, семейството, рода и държавата. Имат ли карма знаците на зодиака (зодиите)?

Публикувам част от едно интервю с Д-р Захари Валоа взето от Лияна Фероли и представено в www.chudesa.net

Карма: Днес се подрежда кармичният пъзел и на България, и на света

Кой е Д-р Захари Валоа
Кой е Д-р Захари Валоа

Как се свързват съдба и карма? Карма на човека, семейството, рода и държавата. Имат ли карма знаците на зодиака (зодиите)?

За да получи правото да участва в новата епоха на Христовия Дух, човекът трябва научи най-важните си кармични уроци. Един от вай-важните е да защити свободата си от електронното робство, казва в това интервю известният езотерик д-р Захари Валоа.

Той отговаря на въпроси, които най-често днес вълнуват хората и са свързани със случващите се в момента кармични изкупления:

– Какво представлява кармата, докторе?

„Карма” е индуистки термин, който разглежда причинно-следствените връзки в битието, които детерминират в определена последователност съдбата на човека. Според индуизма съществува отрицателна и положителна карма, която трябва да бъде реализирана в строго определен времеви участък. Терминът изцяло е свързан и изразява учението и философията на индуизма.

– Съдбата идентична ли е с кармата?

В общи линии те се припокриват. Кармата е инструментариум, чрез който се рисуват очертанията на съдбата.

– Връзката карма – реинкарнация?

Реинкарнацията, използвайки кармичните записи, създадени от човешката дейност в миналото, диктува нови условия за еволюиране на човешката душа, посредством въплъщението на Духа на материална плоскост.

Целта на това е придобиване на нова опитност. Учението за реинкарнацията е изцяло индуистко и по никакъв начин не резонира с християнската философия. Според идеите на християнството, Духът е този, който въплъщава душата в конкретна физическа материя и след смъртта й поема целия неин придобит опит, след което бива настанявана на специфично място, изчаквайки Второто Пришествие на Христа.

„Преди да се скъса сребърната верижка и да се счупи златната чаша, или се строши стомната при извора… и се върне пръстта в земята, както е била, а Духът се върне при Бога, Който го е дал.” /Екл. 12 гл./.

Единствено Божият Дух е в състояние да ражда и определя място за реализацията на душата. Това е съществената разлика между индуистката и християнската философия. За разлика от индуизма, християнската религия постулира, че спасението на душата произтича от добродетелността на човека, от вярата му в Бога и любовта му към ближния, а не от кармичните обстоятелства за превъплъщаване на душата.

 

– Връзката карма – астрология – личен хороскоп?

Връзката между кармата и астрологията се основава на едно много важно научно обстоятелство. Планетата Земя е магнит и като такава, за нея важат всички явления, познати ни от физиката.

Става въпрос за закономерности като индукционни вълни, фази, резонанс на планетата (Шумановия ефект), и т.н. Когато разхвърляме метални стружки около магнит, ние забелязваме много характерна картинка, произтичаща от индукционното поле на магнита. Същото явление се забелязва и около планетата ни.

Точките, в които „избухват” индукционните вихри върху планетното тяло, способстват за образуването на т.н. „астрологични домове”. А там, където те пресичат еклиптиката, идентифицираме „астрологичните знаци”.

Според астролозите, хороскопът е специфичен регистър от потенциални събития в битието, който се определя от кармичните заложби на човека, обществото, вселената. Но този принцип, подход и тази мотивация са изцяло стихийни, защото има зависимост от индукционни, чисто физични явления. В тях няма нищо свръхестествено, Божествено.

Астрологията е била обект на изучаване от страна на древните маги и влъхви. Но в посланията на ап. Павел ясно се говори за „служебни духове”, които е трябвало да ръководят човечеството до идването на Христа:

„Не са ли те служебни духове, изпращани да слугуват на ония, които ще наследят спасение.” /Евр. 1:13/.

Дори и когато говорим за карма, на християните е отредено да ползват за еталон Исус Христос, а не някой друг. За християнина е унижение слугуването на подобни служебни „ангели”. Затова истинският християнин не се съобразява с изискванията на планетите, а с живия Бог, на когото би трябвало да служи.

За космогонията на Небето и движението на звездите пише също така и Йоан Дамаскин в „Извор на знанието. Богословие за Небето”. (Вж. превода на Йоан Екзарх).

 

– Всяка зодия има ли своя карма?

Карма носи единствено човек или общество, което притежава възможности за оценка на битието и самό носи определени отговорности относно видоизменянето му. Стихия не може да носи карма. Зодиите са физичен индукционен феномен и като такива не носят карма.

 

– Връзката лична-семейна-родова карма?

Връзката между личната и семейната (родова) карма се крие във фините енергийни връзки и взаимоотношения между конкретния човек и неговите съграждани.

Ако членовете на отделен колектив предадат своята свобода на енергийно-информационни паразити (същества в паралелните светове, представляващи индукционно интегрирани човешки мисъл-форми, получили автономен начин на живот, изсмукващи жизнената сила на членовете на колектива), то тези хора ще заразяват с това си поведение и други обществени структури и така, ще създадат обществена карма, която ще се изкупва от бъдещото потомство на страната, в която живеят.

Разговора води: Лияна Фероли

Кабала Тест – Магии, Демони, Проклятия

Към цялото интервю

Теми #астрология #зодии #карма