Анализирай с Красимир Куртев

Защо са необходими хармонизация и синхронизация?

Защо са необходими хармонизация и синхронизация?

„Дори най-тихото гласче във „Вселенската песен“ може да подтикне цялото творение към унищожение или хармония.“ – Уейн Дайър. Както можем да заболеем от рак, така можем да увеличим своят живот човешки.

Всичко зависи от онази Светлина идваща и дадена от Вселената. Не случайно в светото писание започва с един насочващ ни стих за синхрон и хармония: „И Бог каза: Да бъде светлина. И стана светлина.“ – Битие 1:3. Повечето хора възприемат Светлината като дневна светлина, ала всъщност това са електромагнитните излъчвания, респективно и нашето биополе – аура.

Учените в началото на 19-ти установяват, че биополето е газов флуид с качества на слаб диелектрик и електромагнитни свойства. Виктор Инюшин  дефинира биополето като биоплазма или петото агрегатно състояние на материята като допълва, че същото е само едно излъчване. Човешкото биополе както и Електромагнитното поле не може да бъде видяно, опипано или чуто, но то присъства около и в нас.

Биополето на човека се състои от йонизирани частици с размери около 60 нанометра, които циркулират в нечетните слоеве на аурата- общо 7 слоя. Нашата аура е в неразривна връзка с организма. – Пише д-р Костадин Боянов.

Френския микробиолог Густаво Наесен създава микроскоп с разделителна способност под 150 нанометра и вижда йонни потоци (наречени соматиди),регистрирани и в кръвоносните съдове като светещи и движещи се обекти. По-късно установява ролята им в клетъчното делене.

Всяка жива материя има своето биополе без което не може да съществува. Биофизичният модел на човешката аура не игнорира и не обижда нито едно религиозно вярване. Защото енергията има много имена дадени единствено от Твореца.

Какво се случва, когато нашето биополе е слабо? Настъпват промени в циркулацията на енергийния флуид, което води до редица заболявания. Ева Пиеракос поставя раздел в психодинамика на чакрите и като психотерапевтична дисциплина е развит от самата нея. „Конфликтите в човешката личност са най-честа причина за психо-соматичните заболявания. В друг аспект се счита, че ако първите 3 слоя на аурата са по-тясно свързани с тялото, външните 4 слоя са свързани с духовните качества“.

В случай, че даден биоенерготерапевт е с нарушено биополе, липсва синхронизация и хармонизация, то същият ще предаде своето вредно електромагнитно поле на реципиента – клиентът. По тази причина аз работя с минерали и кристали, които предизвикват абсолютен баланс, тъй като те са също енергия предоставена ни от Вселената.

Човешкото биополе е структурирано да приема и предава. Когато изготвям схеми за синхронизация и хармонизация, аз ги съставям в зависимост от дължината на биополето на даден индивид. Те могат да бъдат под формата на различни геометрични фигури.

Пример: При Георги Георгиев бе настъпило отслабване на биополето вследствие на което заболява от диабет първа степен. В този случай използвах група от минерали и кристали под формата на трапец.  Живеем в динамичен свят, светът на високите технологии, които обаче засилват токсините в нас. Към този раздел токсини спада електромагнитното излъчване.

Какво е електромагнитно излъчване?

  • Интерактивната промяна на електрически и магнитни полета генерира електромагнитни вълни с електрическа и магнитна компонента, разпространяващи се през пространството – това явление се нарича електромагнитно излъчване. Този тип излъчване притежава енергия и момент, които могат да се предават при взаимодействие с някакво вещество. Електромагнитното излъчване, което превишава допустимата безопасна граница, предизвиква електромагнитно замърсяване. В настояще време електромагнитното замърсяване е станало най-голямото от всички замърсявания и изпреварва замърсяването от канализациите, от отработените газове и шума.
  • Електромагнитно излъчване и физическо здраве: По въпроса дали електромагнитното поле от 50-60Hz промишлена честота се отразява на физическото здраве, западните страни са направили голям брой изследвания и статистически анализи, от които са получени изненадващи резултати: вероятността от възникване на тумори у човека е тясно свързана с нискочестотното електромагнитно излъчване.
  • Механизъм на електромагнитното излъчване върху човешкото тяло: Човешкото тяло, бидейки проводник, може да абсорбира електромагнитната енергия. Под действието на електромагнитното поле, в човешкото тяло ще се предизвикат топлинни ефекти. Колкото по-голяма е силата на електромагнитното поле, толкова по-очевидни са топлинните ефекти. В допълнение, електромагнитното поле интерферира с предаването на биоелектрическата информация на човешкото тяло.
  • Вреди от електромагнитното излъчване върху човешкото тяло: Електромагнитното излъчване може значимо да въздейства върху човешкото здраве и да промени неврологичните, репродуктивните, сърдечно-съдовите и имунните функции, зрителната острота и т.н. Основните симптоми включват главоболие, световъртеж, загуба на паметта, невъзможност за концентрация, депресия, раздразнителност, нарушения в менструалния цикъл у жените, рак на гърдата, стареене на кожата, затруднено дишане, болки в гърба и др. Честотата на появата на левкоза у хората, които често са в контакт с електромагнитно излъчване е 2,93 пъти по-голяма, отколкото у здрави хора, а честотата на появата на мозъчни тумори е 3,26 пъти по-голяма от тази у здрави хора.

Според квантовите магнитни резонансни уреди нормалната стойности на електромагнитните върни  варират  от 0.046 – 0.167 като честоти.

Днес говорихте ли по мобилният повече от 30 минути? Стояхте ли пред вашите компютри повече от 2 часа? Спите ли в близост до електрически уреди и проводници? -Да?! Тогава вече имате на лице липса на енергия, която рано или късно ще предизвика опасно заболяване.За това се обадете за консултация: 0897 339585 и 0887 392139 – Красимир Куртев.

 

Дами, знаете ли че при 33 примерни червила и гланцове в тях се съдържат 61%  олово? Това е друга тема за друга публикация.

Премахване на магии и негативна енергия

Теми #Биополе #електромагнитни вълни #заболявания #минерали и кристали #Хармонизация и синхронизация