Анализирай с Красимир Куртев

Защо не всичко е така, както ни се иска

Защо не всичко е така, както ни се иска

Всички ние имаме множество желания, по-голямата част от които така си остават на етапа на замислите и емоциите. Желания – Тази дума е понятна всекиму. Нима наистина можем да осъществим повечето от стремежите си? Излиза, че този въпрос има две страни.

Защо идваме на този свят?  

Какво да сторим, когато не всичко е точно така, както ни се иска? Ние, разбира се, желаем нещата да се наред. Работа, дом, семейство, деца, образование, отдих – с това живеят повечето хора. Но за съжаление далеч не при всички работите се нареждат по план. Конфликти в семейството, разводи, проблеми с децата, липса на средства и много други нерадостни събития отравят живота ни.

Нима човек действително идва на този свят, за да се мъчи? Това твърдят някои религии, обещават рай само на небето. Но така ли е в действителност?

За щастие истината е малко по-различна. По принцип човек идва на земята, за да се наслади на благата й – любов, храна, почивка, приятели, творчество и всичко останало. Разбира се, той има някои задължения и към него се предявяват изисквания, които е длъжен да изпълнява. Ако това се спазва, то в този живот човек може да има всичко, което му се прииска.

За съжаление хората не познават правилата за живеене. И затова ги нарушават, в резултат на което биват подлагани на доста неприятни мерки, за да бъдат принудени да коригират неправилното си отношение към Живота. Битието им се превръща в мъчение.

Значи, за да се избавите от мъките, трябва да научите някои правила на поведение и да ги изпълнявате.

От една страна, съществува ли по принцип възможност да построим дейностите и мислите си по такъв начин, че всичко, което пожелаем, да се изпълнява? (Тоест да изградим Нови мисловни модели)

От друга страна, имаме ли право да получаваме всичко, което ни се иска? Няма ли това да се окаже в нарушение на някакви висши закони, да не говорим вече и за Наказателния кодекс? (Дали живеем в ритъм с Планетарни идеи)

„Ако хората се замисляха малко повече върху факта, че знанието е спасение, нямаше да има толкова страдания. Всяка човешка мъка произлиза от невежеството“

Нашият опит показва, че човек може да стане истински господар на съдбата си и тогава животът ще изпълнява всичките му замисли. Тази технология се нарича Методика за формиране на събитията с помощта на мисловната сила – Основен модел в област езотерика. Много хора вече я използват за разрешаване на малки текущи проблеми, но за постигане на големите цели при тях възникнаха трудности. Защо?

Главният извод от нашите изследвания върху проблемите с изпълняването на поставените цели е следният. Основната причина за лошото реализиране на желанията се крие във факта, че човек се намира в конфликт със заобикалящия го свят. А едно от главните условия за получаване на практическа помощ от живота е способността да приемаме света такъв, какъвто е, без да се задълбаваме в очевидните, от наша гледна точка, несъвършенства.

Трябва да отбележим, че в един свят, който постоянно се дели на бедни и богати, вярващи и атеисти и т.н. и т.н. се оказва твърде сложно да се заеме подобна позиция. Но това е необходимо условие. А за да ви е по-леко да го приемете, дайте да разгледаме защо все пак човек се ражда.

                  

Практически във всички религии срещаме указания за това, че човек не трябва сам да се грижи за своето съществуване, а е длъжен да го повери на Бог или на други Висши сили. В християнския Нов завет има такава заповед: „Не си събирайте съкровища на Земята, където ги разяждат молци и ръжда, а крадци ги ограбват.“ В даоизма направо се твърди, че нашият свят – това е майя, илюзия и не са необходими някакви особени усиля, за да успееш в него. Подобни твърдения може да се намерят в която и да било друга религия.

Но съвършено ясно е, че тези призиви противоречат буквално на всички наши убеждения, а също на жизнения ни опит. Ние прекрасно разбираме, че ако нищо не правим, то рано или късно ще умрем от глад. Може би древните мъдреци са изказвали препоръките си по адрес на някакви по-особени хора, да речем свещеници? Оказва се, че не е така. Всичко това се отнася до който и да било човек на света. Но за да осмислим гореизложеното, трябва първо да разберем защо се раждаме на този свят.

Из книгата „Какво да сторим, когато нещата не вървят така, както ни се иска“

Теми #езотерика #емоциите #желания #както ни се иска #мисловни модели #Планетарни идеи #формиране на събитията