Анализирай с Красимир Куртев

Жертва на лицемерието

Жертва на лицемерието

Лицемерието наранява, ощетява – то накърнява достойнството на човека, срещу когото е насочено, и низвергва честта на двуличника. Един лицемер може да бъде такъв и дотолкова, доколкото това му е позволено от хората, към които е насочено притворството му. Всеки човек е различен, а отношението на хората притежава силата да променя. Как са възприемани лъжите от тези, пред които са предназначени да послужат, е изключително важно с оглед на това, че, при вероятен успех на подмолните действия, те могат да се умножат и да пуснат корен, а тогава плодът, който дава тартюфщината, се превръща в порок на обществото.

Лицемерието

Жертва на лицемерието стават наивни, непрозорливи хора, склонни да проявяват безразсъдна доверчивост. Необходимо е да се преценява с бистър ум, за да не се достига до нежелани последствия, тъй като не всичко е такова, каквото изглежда на пръв поглед. Така, както „не всяко злато сияе” и се налага да се вгледаме под повърхността, за да открием чистия блясък, съществуват и множество дела и намерения, прикрити зад красиви думи, но коравосърдечни и грешни. Някои обаче могат да се оставят съзнателно да бъдат излъгани.

Това може да стане като запазят безлично отношение към изреченото и го оставят да премине покрай тях, без да осигуряват благотворно поле за развитие на жлъчни кълнове слово, но трябва да бъдат внимателни, защото злобливите думи, изречени от решителен и способен човек, лесно се превръщат в действия с пакостни последици- в друго отношение не си струва да се занимаваме с жалките опити на нещастниците, решили да привлекат внимание чрез най- долни средства.

Човек трябва да се противопоставя по възможно най – адекватния начин спрямо конкретната ситуация, за да отстранява фалша и разрухата в и около себе си. Тъй като лицемерът е морално ненадежден, само външно се подчинява на правата на етиката, но не вярва в тях, за да се опазим от неговата участ, трябва да запазим стабилни ценностните си опори.

Страшно е обаче, когато желанието за опълчване на грозното и пошлото е притъпено или удавено в безразличие или твърде много изкуственост и пустота. Само силна морална воля, подплатена с решителност и деятелност, е способна да развенчае изградените от лицемерите илюзии, снемайки булото на лекомислието от очите на заблудените наивници.

В разноликостта на живота успоредно съществуват лицемерието, със съпровождащата го наивност, и истината, като комплексна идея, и красотата. В сложното преплитане на реалности, където се смесват достойно и безчестно, високо и подло, доблестно и злонамерено, но само безкористното и добросъвестното оцеляват, въпреки че не всеки го съзнава, човек решава каква позиция да заеме относно избора, който неминуемо се прави   – „да бъдеш или не” себе си.

Ива Едуард Николова

АМУЛЕТ ЖЪЛТИЯТ ВОИН – Жълт яспис

Теми #жертва #зло #лицемерие