Анализирай с Красимир Куртев

Емоции – Всичко е енергия и вибрация

Емоции – Всичко е енергия и вибрация

Емоциите са енергийни вибрации

Всичко е енергия и вибрация. Първо се явява и съществува в този си чист вид, а след това се оформя в дадено проявление. Така се раждат материалните неща, както и вашите мисли, емоции и чувства. Съответно и действията ви.

Емоциите са реален субстрат на вашето човешко функциониране

Някои хора смятат, че мислите, емоциите и чувствата са сами по себе си вибрации, но това не е точно така. Те също са вид материално изражение на определени честоти и вълни. Преди да се проявят във вас като конкретни такива, те се раждат първо като вибрации и после стават продукт на човешката ви изява.

Мислите, чувствата и емоциите са реален субстрат на вашето човешко функциониране, макар и невидими. Но те не са чиста енергия, а вече осъществила се под някаква форма, такава. Те са краен резултат от един енергиен процес, случил се във вашето биополе. За оформянето им роля играят, както вътрешни, така и външни фактори. Точно поради тази своя същност, вашите мисли, емоции, чувства и възгледи могат да творят и създават, т.е. да се материализират. Когато те наситят с достатъчно концентрация от себе си вашето енергийно поле, стават осезаеми.

Чувствате ги, усещате, знаете. Колкото повече повтаряте и задълбавате в едни мисли, чувства, емоции и вярвания, толкова по-често те присъстват в живота ви. Все повече го изграждат и определят. Затова казваме, че човек е това, което мисли, чувства и прави. Такова е и битието му, ежедневието, себеизявите, себеосъществяването му в земен план. И всичко това се шифрова като информация и се пренася в глобалното ви съществуване. Първо в Душата ви, кодира се в нейната енерго-информационна структура, в светлинната ѝ същност и памет, а после оказва влияние и върху останалите аспекти от многомерния ви Аз.

От всичко това следва, че наистина е много важно какво се случва в ума и сърцето на човека. С какво се отъждествява, чрез какво се самоопределя и реализира и какво дълбоко го вълнува. Хората са се научили добре да прикриват истинските си мисли, емоции и чувства, такива, каквито се появяват в тях в първоначален чист вид. И почти винаги ги оставят за себе си, а демонстрират и заявяват друго. Но в крайна сметка, не то, а онова, което вибрира в техните енергийни структури и аура, се материализира. И не бива да се чудите защо животът ви е еди какъв си и ви се случва това или онова.

Човек, който се заблуждава за собствените си истински мисли, емоции и чувства или пък ги усеща, но иска, дори от себе си да ги скрие, не може да гради живот в щастие, радост, изобилие, хармония и здраве. Независимо как изглежда отвън и на повърхността, рано или късно, от дълбоките вътрешни пластове се отприщват такива енергии, че често помитат всичко. Рушат скъпи за вас неща, които сте създали и се идентифицирате с тях – статут, имидж, убеждения, схващания, себеизява…

Но хубавото е, че тази буря идва, за да отнесе илюзиите ви и да освободи място за новите ви избори. И, ако вие не разбирате, че най-доброто, което може да направите за себе си, е да изоставите досегашните си услужливи вярвания и да се промените, ако продължите да се съпротивлявате на този естествен еволюционен процес, тогава изгубвате почва под краката си.

Ставате несигурни, объркани, не знаете сякаш кои сте и накъде вървите, какво да правите. Започва едно голямо лутане и търсене на верния път и истината. Но, за да ги намерите, трябва да знаете къде точно да ги търсите. А те не са във външния свят и това, което той ви предлага, под каквато и да е форма, дори тя да ви изглежда най-удачна и приемлива.

Следва…

Откъс от „Вибрации, материализация и проявления в човешкия свят“

Теми #вибрации #емоции #енергия #материално изражение #мисли #чувства