Анализирай с Красимир Куртев

Душата – фрагментация и интеграция

Душата – фрагментация и интеграция

Енергията на душата никога не се разрушава. Самата душата никога не се разрушава. Но тя може да се фрагментира много, много пъти, на милиони парчета, като разбито стъкло.

Интеграция на душите

Понякога е много трудно душите да съберат своите парчета в едно цяло. Затова, особено на планети като Земята, има много души, които, като че ли са лишени от енергия. Те не контролират живота си и не са способни да сътворят онова, което искат (правят го, но на много рудиментарно равнище).

Следователно, процесът на интеграция на душата, е процес на събиране на късчетата на душата и свързването им по начин, който способства за израстването и за ускореното й развитие в по-високите сфери. Много лечителски техники са насочени към това, да се извадят от вашето аурично поле фрагментите на други души и да се върнат на истинския им собственик. Съществуват и медитации, които позволяват да си върнете обратно своите фрагменти от аурата на други души, към своето същество.

 

Как да узнаете имате ли свои фрагменти в други души или на други места?

Ако ваши късчета се намират в друга душа, ще мислите много за нея или непрекъснато ще се отъждествявате с нея. Ако ваши късчета се намират на други места, често ще ги виждате на сън или ще мислите за тях непрекъснато.

Как да съберем късчетата от себе си, разхвърляни по цялата Вселена? Това са част от целите на медитациите, предназначени специално за това. Това са целите и на много техники, които се предлагат сега във вашия свят – как да извлечем фрагментите на душата. Процесът, предложен ви по-рано в амфитеатъра, свързан с миналите животи, който нашият канал проведе, е пример за процес, предназначен да помогне за извличане на късчетата от вашата душа. В този конкретен пример, един от вашите „аз“-ове в минал живот се сбогуваше и се освобождаваше в светлината.

Това звучи като противоречие, но не е. Освобождавайки своя фрагмент в светлината, всъщност вие го освобождавате от сферите, в които той е заседнал. Вземате своите фрагменти от аурите на другите души и когато те се издигнат към светлината, родителската душа лесно може да ги прибере.

Описахме редица аспекти от фрагментацията на душата и сме готови да преминем към въпроси.

Техники за извличане на изгубени фрагменти и връщане фрагментите на други души

Въпрос: Как можем да извлечем своите изгубени фрагменти?

Основателите: Има техники за това. Някои от тях включват т. нар. хипнотерапия или психотерапия, когато истински прощавате на други хора, навлезли във вашия живот. Когато прощавате на душа, предизвикала вашия гняв, болка или скръб, вие освобождавате от своята аура фрагментите на душите, които сте задържали в себе си.

Ако такава душа задържа фрагменти от вашата енергия, обикновено те се връщат при прошка. Затова прошката е една от особено ефективните техники за връщане на ваши фрагменти от други души или техни фрагменти от вашата аура.

Когато не прощавате на някого, когато сте привързани към гнева и обидата, в ауричните полета на тези души засяда късче от вашата енергия, а във вашата аура засяда енергия на другата душа. Този процес се самозарежда и да простите на някого става двойно по-трудно.

Затова е много важно да не допускате в себе си проявление на гняв или обида. Ако имате слаба защита, ако позволявате на други хора да се прилепват към вас и нямате защита от тяхната енергия, можете да се превърнете в т. нар психична гъба, която като че ли е прилепнала на океански пристан. На пристана има гъби с толкова прилепнали слоеве, че основата на пристана не се вижда. Виждат се само те – налепите.

Слой след слой душата ви се запълва с налепи или малки късчета от други души, които се прилепват към вашата душа и я покриват напълно с два или три слоя. И след това се чудите защо не сте способни да мислите за себе си, да вземате свои собствени решения или изобщо да правите каквото и да е.

С помощта на прошката и различни други процеси, като хипнотерапия, психотерапия, медитации, ребъртинг и други, можете да започнете да се освобождавате от налепите, от онези фрагменти, които сте насъбрали в своето аурично поле. И според очистването от фрагментите на други души, отново ставате капитан на кораба. Вие ставате достатъчно чисти за да можете да отидете навсякъде, където има заседнали фрагменти на вашата душа и да ги връщате към себе си.

Не е задължително този процес да е съзнателен. Това може да става подсъзнателно или без съзнателно осъзнаване. В медитация можете да помолите да ви бъдат върнати всички фрагменти и това понякога може да бъде достатъчно. В други случаи можете да прибегнете към очистване на аурата или балансиране на чакрите, за да освободите късчетата енергия на други хора и да ги върнете на законните им притежатели. Има ли въпроси?

Среща с други първични фрагменти на Земята

Срещаме ли често други души, които са фрагмент от 12-те първични фрагмента на нашата свръх душа?

Обикновено такава среща не се случва. Голяма част от душите (когато се спускат в по-ниска плътност, желаейки да я изследват колкото може повече или имат различни фрагменти, идващи от по-висока в по-ниска плътност) се стремят да разпределят равномерно своите фрагменти в областите на по-ниските плътности така, за да получат максималното възможно разнообразие от опитности. А ако свръх душата помести два фрагмента в една и съща област и те се срещнат, тогава тя няма да получи цялото разнообразие от желаните опитности.

Това все пак понякога се случва. Когато се случи обаче, отношенията стават проблематични, тъй като душите си приличат твърде много и не притежават достатъчно допълващи се аспекти в отношенията, в сравнение с отношенията между съвсем различни души. Различните души си подхождат по-добре, защото всяка душа иска и търси онова, което самата тя не притежава, за да получи по-цялостна перспектива за живота.

По тези причини срещата между два или повече от 12-те фрагмента на свръх душата по време на живота на Земята, е голяма рядкост. Това все пак се случва, но тогава отношенията са много бурни и неспокойни, а ежедневния живот за всяка от душите става много труден.

„Послания на основателите“

Теми #аурично поле #душата #енергии #интеграция на душите #Планетарни идеи #фрагментация на душата