Анализирай с Красимир Куртев

Демони – Това в което не вярвате

Демони – Това в което не вярвате

Демони, звучи стряскащо или налудничаво. Повечето хора не искат да приемат, че отрицателните енергии, които навлизат в тях по една или друга причина са факт.  Публикувал съм много статии и публикации относно демоните.  Една част от вас са се отнесли скептично относно написаното, друга просто подминават махайки с ръка, трети са ме обвинявали в шарлатанство или лудост. Но има и такива, които най-малкото са се замисляли за съществуването на така наречените демони.

Какво представляват демоните?

Може би сте чували: -Той или тя са обладани зли или нечисти духове.  И егото, светското виждане светкавично реагира -Аз съм православен християнин и не вярвам в подобни изкази. Това е твое право и аз съм съгласен, но нека се позовем на Новият завет, който всеки православен зачита : „И скоро след това се намираше в синагогата им човек хванат от нечист дух“ – Марк (1:23). Двайсет и пет пъти в Новия Завет демоните са наречени „нечисти духове”.

Франк и Ида Мае Хамънд пишат в своята книга „Прасета в хола“: Демоничните духове могат да завладеят и да населяват човешкото тяло. Това е една от техните цели. Когато населяват тялото на даден човек, те получават по-голямо преимущество при упражняването на контрол върху него, отколкото ако действат отвън. Когато демон населява тялото на даден човек, ние казваме, че човекът “има” зли духове, е “със” зли духове или е “обладан” от демони. . „Учителю, доведох при Тебе сина си, който има ням дух. И гдето и да го прехване, тръшка го; и той се запеня, скърца със зъби, и се вцепенява;“ (Марк-9: 17-18).

Думата, която е преведена “обладан” в  King James версията на Библията е гръцката дума “daimonizomai”. Много специалисти по гръцки са на мнение, че този превод е неточен. Смятат, че тази дума трябва да се преведе “демонизиран” или “имам демони”. Много голямо неразбиране е дошло в резултат от употребата на думата “обладан”. Смисълът на тази дума означава – пълно притежание. (Аз наричам това  – Обсебване, б.а.)

Демоните считат тялото на човека, което населяват за техен “дом”. „Когато нечистият дух излезе от човека, той минава през сухи места, за да търси покой, но не намира. Тогава казва: ще се върна в Къщата си, откъдето съм излязъл.” (Матей 12:43, 44а).

„Когато нечистият дух излезе из човека, той минава през безводни места да търси покой, и не намира. Тогава казва: Ще се върна в къщата си отгдето съм излязъл. Тогава отива и взема при себе си седем други духове, по-зли от него, и, като влязат, живеят там; и последното състояние на оня човек става по-лошо от първото. Също така ще бъде и на това нечестиво поколение.“

Красимир Куртев:  Моят прочит за демоните

Демоните са другата, негативната енергия, която тече в пространството заедно с положителната енергия. И двете енергии ги възприемаме чрез своите сетива и забележете  кожа (ние дишаме с кожата си също). Чрез очите ние възприемаме послания в които обитават демони, реклама, съблазнителни снимки, изобразени идоли и т.н. Чрез ушите си ние долавяме също демонични вибрации, лицемерни слова, обидни такива, хора които говорят бързо до изтощаване, изрази, които приемаме за модни, клетви и прочие. Чрез нашият нюх възприемаме миризми, лоши миризми (затваряйте добре и винаги капака на тоалетната), благовония с кодирана демонична сила, химични частици умишлено поставени във въздуха, миризмите отделени от автомобилите. Чрез всички тези наши възприятия  ние предоставяме безапелационно нашите домове (човешки тела), разтваряйки добронамерено нашите двери (фини тела). И после? После се случват нежелани събития(раздяла, скандали, липса на финанси и др.)и болести с нас.

Как да се предпазим от демоните?

Молитвите за прекрасно нещо, както и четенето на псалми. Ала живеем в динамични времена, забързани молитвата ни едва достига и два метра към небето, както пише Петър Дънов, „една молитва изразена с половин уста и малка вяра достига до тавана, а правилната молитва изискана от цялото си сърце стига там, където трябва“. За това винаги съветвам скрийте ключовете на вашите домове, използвайте енергийни защити амулети от минерали и кристали. Те ясно ще поставят табела пред портите ви: Не искаме прасета в нашите холове!

За връзка с мен: 0897 339585 и 0887 392139

Изгледайте това видео и четете между редовете, приятно гледане и умната!

Премахване на демони от тялото

Теми #амулети #библия #демони #зли духове #минерали и кристали #нечисти духове #обладани #обсебване