Девет истини за биополето

Девет истини за биополето

БИОПОЛЕТО Е ПРЕДИМНО ДУХОВЕН ФЕНОМЕН
Наред с гръбначно-мозъчните нервни сплитове по протежението на гръбначния стълб, чакрите също командуват определени области/сегменти/ от гръбначния стълб и съответните на това органи. Този контрол е по принцип автоматичен, не е волеви.
Това обаче не означава, че аурата ни няма нищо общо с нашата личност и съзнание. От качествата на личността най-често зависи баланса между двойките чакри на всяко едно ниво, блокажите и дори противоречията между тези енергийни центрове.
Влиянието на личността върху структурата на биополето е най-добре описана в книгата на Барбара Ан Бренън “Ръце от светлина”. Този раздел се нарича психодинамика на чакрите и като психотерапевтична дисциплина е развит от Ева Пиеракос. Конфликтите в човешката личност са най-честа причина за психо-соматичните заболявания.
В друг аспект се счита, че ако първите 3 слоя на аурата са по-тясно свързани с тялото, външните 4 слоя са свързани с духовните качества.

УЧЕНИЕТО ЗА БИОПОЛЕТО Е ЕРЕС

Подробно описания от Барбара Ан Бренън, Женевиев Полсън, Хироши Мотояма, Пенелопе Куест и др. модел на човешкото биополе е един и същ. В зависимост от религиозните и философски разбирания, в различните части на света в него се влага най-различно духовно съдържание, според традициите на народите.
Така например съвсем естествено е в йога-традицията най-ниската чакра да се свързва с образа на слона като символ на стабилност, а половата чакра се оприличава на полумесец, тъй като несъмнено е свързана с лунните цикли.
В сърдечната чакра пък е вложен красивия образ на мъж и жена,седнали един срещу друг- символ на семейството и любовта.
Биофизичният модел на човешката аура не игнорира и не обижда нито едно религиозно вярване. Той не дава име на енергията, която навлиза в човека.
Единственото, което казва е, че тя в голямата си част се намира във честотите на светлинния спектър.

“ Вътре …. се намира Читрини, светеща с блясъка на Ом. Тя е фина като нишката на паяка и пронизва всички лотоси/чакри/ … Читрини, красива като светкавица и фина като жилките на лотоса сияе в умовете на мъдреците”
Из Шат-чакра-нирупана,стих 2 и 3, 1577г.
(50) Исус каза, “Ако ви попитат: Откъде идвате?, кажете им: Ние идем от светлината, мястото където светлината в собствената си хармония произлиза и намира покой. Тя се установява и проявява с този образ. И ако ви кажат: Кои сте?, кажете: Ние сме нейни синове, и сме избрани от живия Отец. Ако ви запитат: Какъв е знака на вашия Отец върху ви?, кажете им: Той е движението и покоя.”

Из Евангелието на Тома -открито през 1945г.
в Nag Hammadi- Египет

Нанометърът (означава се nm) е единица за дължина, производна на единицата метър. Един нанометър е равен на една милиардна част от метъра (1 nm = 10-9 m).

Съвременните научни изследвания установиха, че биоплазматичното тяло на човека наистина съществува. То не е аморфна маса, ограждаща тялото, а има сложна 7 слойна структура. Биополето е посредника между околната енергия и физическото тяло. Преносът на енергия се осъществява с помощта на 7 центъра, наречени чакри.
Лекарят би се усмихнал скептично на нещо, което не може да бъде видяно. Неговият модел е следният: Нервните импулси текат по гръбначния мозък към мозъчната кора и обратно.

По този път има нервни сплитове- спинални ганглии, които оказват и самостоятелен контрол върху съседните им органи.
Чакрите са описани още в „Упанишади”1000 г. пр.н.е. Възможно ли е тези толкова отдавна описвани структури да са фикция на йогите? Защо всички езотерични школи и до днес ги описват по един и същ начин? Ние няма да се спираме върху религиозните идеи, вложени в тях, нито психичните им феномени.

 

Езотеричните школи говорят за основен енергиен поток от опашната кост до мозъка. В „Шат-чакра-нирупана” 10 в. от н.е. се говори за „читрини, бляскава като слънце”, която пронизва всички основи на чакрите, за да излезе през главата. Пътищата на тази енергия са енергийни канали. Ида и Пингала, успоредни на гръбначния стълб, много наподобяват стълбците на Гол и Бурдах в гръбначния мозък.
Чакрите поемат енергия от околната среда, разпределят я и контролират прилежащите им органи. Всеки човек притежава биополе и чакри, които да предадат енергия на тялото. Без енергия животът е невъзможен.

 

Как изглеждат чакрите? Те са фуниеобразни структури с клапен механизъм, свързани с основния енергиен ствол на гръбначния мозък. Йогите ги описват като цъфнали лотоси. Има 7 главни и 21 второстепенни центъра. В опашната кост и на темето се намират крайните чакри, които не са чифтни.
Останалите са чифтни отпред и откъм гърба. Имаме двойни полова, диафрагмална, сърдечна, гърлена и челна чакра / последната в двойка със задния ментален център/. В тези двойки при здраве има баланс на енергията.
Тоест, ако погледнем прагматично- и в двата модела говорим за основен поток на енергия и информация, течащ по гръбначния мозък и за контролни центрове по протежението му с относителна автономност.

Скептикът би предположил, че чакрите са някаква проекция на спиналните ганглии. Биофизичните изследвания и лечителите са обаче единодушни, че това не са взаимоотричащи се, а паралелно действуващи структури- материална и полева.
Първо описание на чакрите в Европа е направено от Чарлз Ледбитър през 1927г. Той споменава за 7 чакри, които се въртят. Поемайки енергия, те образуват първични сили, подобно спици на колело. Броят на спиците отговаря на т.нар. венчелистчета, описвани от йогите.

 

Всяко едно венчелистче /спица/ резонира и поема определена енергийна честота и така сумарно чакрата възприема само определен диапазон от честоти на енергия, която разпределя в органите.
Можем да оприличим чакрите на миниатюрни радиостанции, имащи различен обхват. Чарлз Ледбитър категорично отнася всяка чакра към определен нервен сплит: основна чакра- опашен, полова- сакрален, пъпна- слънчев сплит, сърдечна- сърдечен, гърлена- горен, среден и долен шиен плексус, челна- хипофиза, теменна- епифиза.

 

Хироши Мотояма от Токийския институт по религиозна психология е признат от ЮНЕСКО за един от 10-те най-изтъкнати парапсихолози в света. Той изследва 100 души доброволци в изолирана от електромагнитни вълни Фарадеева клетка.
С меден електрод и фотоклетка на 12-20 см. от тялото е установено съответствие между местоположението на чакрите и спиналните центрове. Нещо повече- сърдечната чакра е излъчвала слаба светлина и енергия 10-100 kHz/сек.

 

В Шанхайския институт по атомна и ядрена физика са регистрирали и звукова компонента, излъчвана от чакрите. В И-т по биоинформация „А.С.Попов” също потвърждават, че живите организми излъчват вибрации с честота 300-2000 нанометъра.
Барбара Ан Бренън- атомен физик в НАСА и психотерапевт говори за ниски миливолтови сигнали, установени със сребърни датчици на кожата, като всяка честота отговаря на определен цвят, описван от присъствуващи т.нар. четци на аура. Например за зелено- 250-475 херца, жълто- 500-700, оранжево- 950-1050 и т.н.

Всяка чакра регулира и определени ендокринни жлези. Коренната чакра е свързана с надбъбреците, половата- с пол.жлези, слънчевия сплит- с панкреаса, сърдечната- с тимуса, гърлената чакра- с щитовидната жлеза, челната- с хипофиза, теменната- с епифизата.
Поразителен факт е, че честотите, на които резонират чакрите отговарят на броя на венчелистчетата, описвани в древността. Така първата чакра резонира на 4 честоти, половата- на 6, слънчевия сплит –на 10, сърдечната-12, гърлената-16, челната-96 и теменната- на 960 вълни и за това се нарича хилядолистен лотос.

 

В състояние на здраве чакрите се въртят по посока на часовниковата стрелка и приемат енергия, подобно правилата на електромагнетизма. При заболяване може да има недостиг или натрупване на енергия. В резултат страдат както прилежащите органи, така и тези на съседните чакри, до които не достига енергия. Когато се върти обратно на часовниковата стрелка, чакрата излъчва енергия навън и има недостиг.

 

Това се получава в резултат на негативни мисли, чувства и поведение. Тогава освен лечение на чакрата се препоръчва и психотерапия.
Както биофизиците, така и лечителите, включително иглотерапевтите са категорични, че най-напред болестни промеви настъпват в биополето и неговите енергийни центрове. Тяхната диагностика може да бъде ценно превантивно средство.
Китайската школа по лечение с цигун /биоплазматична енергия/ на гранд мастър Чоа обучава лечители, които да могат да поставят диагноза на болната чакра и да я лекуват. Има много степени на обучение с изисквания за умения, изпит и сертификат. Може да се поучим от толкова сериозна система на обучение.

 

Третирането на болната чакра води до лечение на прилежащия заболял орган. Тъй като чакрите са свързани със спиналните ганглии и ендокринните жлези, би следвало да очакваме нормализиране на нервно-вегетативния и ендокринен баланс на съответната област. Но има и много по-мощен ефект. Според гранд мастър Чоа, нормализирането на енергийния поток в засегнатата област създава многократно ускорен катализиращ ефект на самовъзстановяване. Лечението се провежда паралелно с лекарските предписания.

 

У нас има Научноизследователски център по медицинска биофизика за изучаване биополето на човека и лечителските дарби. От 2001г. е стартиран проект EUHEALS, в който участвуват и 10 български лечители с цел изследване и узаконяване на биотерапията в международен мащаб. При този проект лечителят е прикрепен към медицински екип и всичко се документира.
Негативния и деструктивен подход към лечителските дарби у нас не носи полза за пациента. Време е и двете страни да се отърсят от средновековните суеверия и да погледнем на човека като нещо много повече от прост механизъм. И лекарят и лечителят да си подадат ръка за съвместна работа по добрите правила на превантивната медицина.

Автор: д-р Костадин Боянов

Страници: 1 2