КРИСТАЛИ ЛЮБОПИТНО

В какво вярваме и в кое не вярваме?

В какво вярваме и в кое не вярваме?

Повечето от нас вярват в това, което виждат. Розата например, ние виждаме нейната красота, омайващ аромат и усещане за мекота. Ние не виждаме начина по който се извлича от това прекрасно цвете розово масло, ала виждаме крайният продукт – течен величествен аромат. И в същото време виждаме кристал, красив по форма и пленителната ми картина, но повечето от нас не вярват, че този кристал е аналог на розата. Сиреч, ние виждаме това, което искаме да видим, а не действителността…

Разрушеното Триединство – флора, фауна и хора

В своята книга „Тайните кодове на Вселената“, Линда Гудман пише:
Всеки човек трепти, или вибрира по строго индивидуална електромагнитна честота, измервана в ангстрьоми (светлинни вълни) на секунда. Когато тази честота се покачва или засилва, физическото тяло е невидимо за физическото зрение на другите. Ако ли пък честотата намалява и се забавя, физическото тяло отново става видимо за физическото око.

 

Какво означава определението ангстрьом?

Той представлява една сто милионна от сантиметъра и е мерна единица, с която се изчислява дължината на светлинните вълни.
И сега да потърсим аналог за по горе описаното. Например сега той да бъде с електрическия вентилатор. Когато вентилаторът е изключен от електрическата мрежа и вие го гледате, какво виждате? Кръг. Някои части от този кръг (перките на вентилатора) са от непрозрачна материя и вие не виждате през тях. През други части от кръга (пространството между перките) виждате добре какво има зад вентилатора.

 

И така, част от кръга се вижда, а друга част – не. Перките на вентилатора са направени от твърда материя, а пролуките между тях са просто въздух.Ако натиснете копчето за бавно въртене, вентилаторът започва да се върти с определена честота и известно време кръгът изглежда непрозрачен. Нито в един момент не можете да видите през него.

После, натиснете ли копчето за бързо въртене, честотата се увеличава и от наглед твърда маса кръгът става сякаш от въздух, където нищо твърдо не пречи да виждате през цялата окръжност.
Може да ви се стори зрителна измама, но не е. Това е действителността.

Каква е разликата между твърдия кръг на вентилатора, през който не виждате, и празния кръг, през който виждате през цялото време?

Скоростта, с която се въртят перките. Тоест, за зрението на физическото око разликата между видимото и невидимото е в скоростта, с която предметът – виждан или невиждан -трепти, или вибрира. Надявам се така по – лесно да сте разбрали видимия и невидимия свят (предмети и хора).

Теми #ангстрьоми #вибрации #вярваме #не вярваме #Предмети #хора