Езотерика

В Библията са закодирани безброй пророчества

В Библията са закодирани безброй пророчества

В Библията са закодирани безброй пророчества. От самото създаване на библията като цяло, много философи, математици, древни учени и други започват да търсят, има ли нещо скрито в библейските послания. Оказало се, че в светото писание не са поставени само библейски сцени и персонажи, цяла една необятна наука. Разбира се тя е мистична и не би могла да навлезе в учебни заведения.

Библията – тайните  кодирани пророчества

Известният английският физик, математик, астроном и философ Исак Нютон успява да навлезе в дебрите на безкрайните кодове поставени прецизно в Библията. Нютон установява, че в Стария завет се съдържат не само религиозни правила, но и ключа към всяко едно събитие на Земята. Дали волно или не, Исак Нютон не успява да докаже тази своя теория за библейският ключ. Всяко свое разкритие Нютон го запазва единствено за себе си, но дали това е така остава загадка.

Сред съвременните изследователи на мистериозната библейска книга се явява математикът Елия Рипс, който е разработил схема чрез компютърна програма, която автоматично изчислява закодираните в Библията послания, в които съчетанията на букви се пресичат помежду си, образувайки думи. Рипс се позовава на разкритията от Яков Рамбсел, който е копирал всички еврейски букви на цялата първа глава от Битие, първата книга от Тора(една от петте Мойсееви книги).

Елия Рипс открива, че в книгата на книгите са преплетени безброй пророчества. А също, че в нея фигурират имената на личности, отговорни за световната история, като Наполеон, Мартин Лутер Кинг, Абрахам Линкълн, Йосиф Сталин, Адолф Хитлер, Мартин Лутър Кинг. Хора и събития, които все още не са съществували, когато Библията е писана.

Освен вече изброените, книгата съдържа още информация за Христофор Колумб и откриването на Америка, за Френската революция, катастрофата на совалката „Колумбия“, бомбените атентати в Мадрид през 2004 г. и в Лондон година по-късно, за глобалното затопляне дори и още, и още. До момента са разкрити над 5000 библейски кодове, твърдят учените, ала това не е така. Библейският ключ е разкрит изцяло макар и малцина умеят да го прилагат.

 

Равноотстоящ Буквен Порядък

Яков внимателно записва всяка еврейска буква на текста директно под по-предната, като не оставя разстояние между думите и изреченията. Естествено, така се образува една вертикална колона от букви, която е повторение няколко пъти на определено число и образува една форма, един образец от букви, които съдържат РБП – Равноотстоящ Буквен Порядък.

Благодарение на един равин, който ме въведе в тайните на библейския код аз успявам да проникна в някои тайни. Преди да ви сведа примери нека ви представя успеха на Яков.

РБП (Равноотстоящ Буквен Порядък)кодове са равноотстоящи букви на еднакво разстояние и се използват да определят местоположението на ключа, или началото на търсения код. Числото на еднакво отстоящите букви могат да бъдат някъде от едно до много хиляди. Търсеният код може да бъде име на лице, място или нещо, той може също да определи името на дадено събитие. Повече от времето Яков е използвал само малки дистанции между прескочените букви на РБП кодове.

Логически, тези малки дистанции на РБП помагат бързо да се идентифицира и провери ключа на търсения код. Би трябвало да се отбележи, че понякога Яков включва информация вътре в някой РБП кодове, като използва знаците плюс (+) или минус (-). Знакът плюс се използва да се определи мястото на РБП код, като се брои отдясно наляво; минус се използва да оредели мястото на РБП код, като се брои отляво надясно.

Ето и моят пример: Огледалният образ на Кирил (името съчетано с дати и прочие на моят ценен приятел) е ЛИРИК – Лирическото чувство се отличава със своята сила и пределна наситеност в Духовен аспект. Дали обаче е случайно Кирил Вълчев Скалата – Скалата? Не разбира се, Библейският код разкрива същността му в един от многото стихове, като например:

Второзаконие 32:13 – „Издигна го на високите места на света, И той яде произведенията на нивите; И кърми го с мед от камък И с масло от скала кременлива“. Такива подобни стихове дават предсказания за всеки един от вас. В даденият пример се разкриват събития, които очакват Кирил през 2016 година.

Библейската система на Яков Рамбсел

Като използва своята система, Яков издирва и анализира еврейските петокнижия за предварително непознатите шифровани думи и фрази по отношение на някои теми (като търси ключовия код). Той е разработил в себе си удивителна способност едновременно да коригира комбинациите от думи, фрази и дори в някои случаи, цели изречения.

Освен израелския математик Рипс, библейския код са изследвали и други професионални експерти и специалисти по шифри. В древните текстове те са открили кодирането на известни исторически събития, въвеждайки ключова дума в компютъра. В Библията зашифрована била и Втората световна война, а също бомбите над Хирошима и Нагазаки, и смъртоносната епидемия от СПИН.

ДНК код и изреченията съставени от 3,5 билиона букви

Хиляди световно известни учени са “скицирали” генетичния код (ДНК-дезоксирибонуклеинова киселина), или “проектирали” човешкото тяло. Данните събрани от изследователите, според тази генетична “карта”, разкриват, че нашият ДНК код, използвайки разнообразни резултати основани върху всяка генетична специализирана функция, изразяват себе си в “изречения” съставени от 3,5 билиона “букви”. Тази генетична “карта” също е описана в Книгата на Живота (Библията).

Предсказва ли Библейският код

През 1992 година, журналист Майкъл Дроснин заминава на командировка в Израел, за да се срещне с офицер от местното разузнаване. Темата на интервюто – ескалиращата война в Персийския залив. Млад войник случайно подхвърля на Дроснин, че познава виден математик от Йерусалим, успял да установи точната дата, на която войната в Залива ще започне. Името на математика е Елия Рипс. И, всъщност, датата на войната, била записана в Библията.

„Правилото е, че всичко, което е било, което е и което ще бъде до края на времената, е заключено в Тората (това са първите пет книги на Библията – б.а.) – от първата до последната дума. И не просто в най-общ смисъл, а с подробности, за всеки вид и за всеки човек. И с подробности за подробностите за всичко, което му се е случило – от деня на неговото раждането до деня на неговата смърт“. – откъс от книгата на равин Елиаху бен Шломо Залман.

Библейските кодове разкриват фатални събития от края на ХХ началото на ХХI век – убийството на министър-председателя на Израел Ицхак Рабин през 1995 г., за самолетните атентати срещу Световния търговски център в Манхатън на 11 септември 2001 г., за икономическия колапс в САЩ през 2002 г. Компютърната програма, разработена от математика Рипс, разчела в Библейския код и началото на новия Армагедон, който вече е стартирал през 2007 г. и ще продължи до годината, всяваща ужас сред милиони хора по света.

В Библията са разкодирани 9 кода или матрици, които започват с думата „Армагедон”“ 15 кода с израза „Трета световна война“, 14 кода с „Атомна бомба“, 31 със „Смърт“, 10 с „Кръв“ и 19 с „Терор“.

В публикацията са използвани материали от интернет. Следва продължение…

Теми #библейски код #библията #езотерика #закодирани #матрици #мистика #пророчества