Минерали и Кристали

Вибрационната енергия на кристалите

Вибрационната енергия на кристалите

Вибрационната енергия на кристалите действа, кристалите са жива материя. Скъпоценните камъни и кристалите са магически в истинския смисъл на думата магия, която означава да бъдеш част от природните чудеса на Земята. Скъпоценните камъни и кристалите са част от самата Земята, тъй като една трета от нашата Богиня-планета се състои от кварц, а силициевият диоксид и водата, от които се образуват кристалите, са и основните компоненти на нашите физически тела. Кварцът представлява вкаменена вода, а телата ни са 78 % вода.

Вибрационната енергия на кристалите и скъпоценните камъни

Магнитното поле на Земята е вибрационната енергия на кристалите и скъпоценните камъни, каквото е и магнитното поле на човешката аура. Пиезоелектрическите свойства на кристалите, техните енергийни полета и енергийните полета на останалите скъпоценни камъни съответстват на нашата човешка енергия и електрическа честота. По тази причина те могат да се използват като инструменти за възстановяване на енергийното равновесие, когато човешките честоти се нуждаят от фина настройка или лечение. Всички ние сме част от Богинята Земя, също както скъпоценните камъни и кристалите, които лежат в недрата й.

Земята е обвита от енергийната мрежа на скъпоценните камъни и кристалите. На нивото на самата Земя тази мрежа се образува от лей линиите, акупунктурната карта на планетата. Над тялото на Земята и отразена в аурата на човешкото ментално тяло е уни­версалната мрежа. Тя се образува от енергията на кристалите и скъпоценните камъни, излъчвана от планетата и галактиката и залегнала в човешката енергия. Постулатът на Уика много точно отразява това: „Каквото горе, това и долу.“ Мрежата съдържа нашите индивидуални умове и колективния ум на обществото, както и достъп до универсалния ум на Богинята и изначалната Празнота.

Мрежата е допирната точка между нашите аури и аурата на Земята и вселената. Кристалната мрежа е и енергийният предавател на Не празнотата, онова проявление на Богинята, от което умът създава материя от Богинята Празнота. Тя е нашата човешка връзка между Богинята и индивида или между индивида и звездите.

Лей линиите на Земята се свързват с енергийната мрежа на нейната ментална аура чрез система от гигантски кристали, някои от които не са планински кристал, а други скъпоценни камъни. Повечето от тях са под земята или под водата. Те съществуват физически на планетата, разпръснати в различни ключови места по земното кълбо.

Много от тях са разположени на свещени места за местните хора, които до ден днешен провеждат там древните си ритуали. Други са неизвестни и забравени. Тези кристали спят летаргичен сън от хилядолетия. Деактивирали ги по същото време, когато човешката ДНК била умишлено прекъс­ната във война между други планети за контрола над развиващата се Земя. Резултатът бил намаляването на човешката информация и енергия от двойно усукана спирала с 12 нишки на сегашната двукомпонентна ДНК. Това се случило не много отдавна, приблизи­телно по времето, когато Богинята била детронирана от мъжкия патриархален ред. Деактивираната кристална мрежа била важна част от информационната мрежа, най-значимото наследство на човечеството.

Но ето че сега човешката енергия и кристалната мрежа на Земята, както и всички кристали и скъпоценни камъни на планетата се събуждат.

Кристалната мрежа се активира отново и бавно започва да се очиства. Гигантските кристали в нея се отварят, очис­тват и изцеляват, като отварят, очистват и изцеляват съседните по-малки камъни наоколо. Те на свой ред отварят, пречистват и изцеляват другите още по-малки камъни около тях. Крайната цел е всички кристали и скъпоценни камъни да се събудят, пречистят и излекуват от гигантските камъни в енергийната мрежа до миниатюрните кристали в компютърните чипове и бижутата. Чрез изцеляването на кристалите енергий­ната честота на планетата се нормализира. При изцеляването на кристалната енергия на планетата Земя енергията на цялото човечество също се активира, настройва и разширява. В плавния ход на този процес през следващите няколко десетилетия човешката ДНК също ще се излекува и възстанови пълния си обем.

От незапомнени времена лечителите използват кристали и скъпоценни камъни. Заради протичащата енергийна активация, сега те стават още по-важен фактор в лечението на човечеството и Богинята Земя. Тъй като кристалите и скъпоценните камъни се отва­рят и изцеляват, техните растящи честоти лекуват и хората, като отварят, настройват и програмират чо­вешката аура. Гигантските камъни са свързващата брънка между системата на лей линиите и универсал­ната мисловна мрежа. Активацията на камъните свър­зва човешката аура с универсалната мрежа, както и със собствените ни Светлинни тела. Това енергийно тяло е съкровеното душевно ниво на менталното тяло, което остава съзнателно през многобройните животи на душата и по време на състоянията между животите.

Хората играят главна роля в универсалния план на Богинята, нашите умове и Светлинни тела са част от универсалния Божествен ум. Чрез активирането на камъните енергията на галактическата и слънчевата системи сега могат да достигнат до нас по мрежата. Помагат ни и напреднали, позитивни лечители от други планети.

Малките кристали и разноцветни скъпоценни камъни, които носим в джобовете си или под формата на накити, са ни по-полезни, отколкото си представяме, а тяхната енергия нараства с течение на времето. Докато Богинята Земя се пробужда и лекува, нейните лечебни инструменти – кристалите и скъпоценните камъни – събуждат всички хора, животни и създания на Земята.

Ние ставаме нещо невиждано и нечувано досега: превръщаме се в Същества от Светлина, енергия и информация, защото такова е било изконното ни наследство. Пълният обем от 12 нишки на човешката ДНК съдържа генетичните кодове на целия живот във вселената, който Барбара Марчиняк в своята книга „Земята“ нарича Живата библиотека. Тази библиотека се възстановява, изцелява, реактивира и се връща обратно при нас главно посредством скъпоценните камъни и кристалите.

Източник: Даян Стейн

Теми #кристали #минерали и кристали #скъпоценни камъни