Анализирай с Красимир Куртев

БИОПОЛЕ – СКРИТАТА ИНФОРМАЦИЯ

БИОПОЛЕ – СКРИТАТА ИНФОРМАЦИЯ

Биополе – скритата информация. Терминът биополе, често пъти се определя като синоним на човешко енергийно поле. Много специалисти го определят и като аура, но това не е точното определение. Ако човек може да види аурата в някаква форма, то обикновено се възприема в по-малък честотен диапазон в рамките на едно много сложно енергийно поле. Точно както виждаме блокажи в областта на енергетиката, само в рамките на определен диапазон.

В биополето е скрита цялата основна информация за човека

Човешкото биополе взаимодейства директно с клетъчната активност и с меридианните пътища за създаване на физическата форма и всички други вибрационни аспекти на битието.

Човешкото биополе се определя като енергийна матрица, която оформя и заобикаля човека. Учените го определят като супермагистрала, която позволява на ДНК да комуникират по-бързо от светлината и да поддържат последователна цялостна интелигентност в организма.

Биополето е сложна структура и енергията на тази структура понякога се нарича квантова енергия. Всъщност ние сме много сложни същества, съществуващи като комбинация от 22 вибрационни състояния, всички, свързани помежду си с до 14 нишки на ДНК, всички базирани на светлинната енергия.

Всеки индивид притежава различен брой енергийни центрове. Всеки човек е уникален, една от множество възможни комбинации.

Различните ДНК нишки могат да се стеснят и преплитат и освобождаването им може да стане с помощта на лечебни практики, които да развият и отворят ДНК и да позволят свободното движение на светлина.

„Ако ви запитат: Какъв е знака на вашия Отец върху ви?, кажете им: Той е движението и покоя.” Из Евангелието на Тома – открито през 1945г. в Nag Hammadi – Египет

Ние не възприемаме биополето така, както възприемаме предметите около нас, т.е. не можем да преценим неговите качества и свойства. Съществуването на биополе не означава нищо за хората – животът им изобщо не се променя от този факт. В обикновения живот малцина откриват някакви признаци, издаващи присъствието му. Може би затова “материалният” човек с лека ръка отхвърля езотеричното (вътрешно, съкровено) схващане за света. Оказва се обаче, че езотеричният поглед не само че не отхвърля, а напротив – обогатява материалния свят. Помага на хората да се разбират по-добре, да правят по-малко грешки и да избягват болестите.

Биополето е огромна, безгранична по своята мощ енергия, която биофизиката и езотериката наричат “висока”. Тя е необходима, за да обезпечи живота на човека. Тя защитава, придобива, дава, взаимодейства и съзидава. Тази енергия е неотделима от човека. Подобна е на черупката на орех. В биополето е скрита цялата основна информация за човека. Тя открива достъп до тайните на душата и тялото.

 Още от края на ХІХ в. и до днес са проведени най-различни научни експерименти, доказващи наличието на биополе. Всички те достигат до един и същ извод – биополе съществува. Широка известностност придобиват експериментите на съпрузите Кирлиан. През 1939г. те патентоват „метод за получаване на фотографски снимки на различни видове обекти”. Кирлиановият метод е фотографиране на електричната аура на човек (или друг обект) във високочестотно поле.

Изучаването на биополето и досега се смята за “ненаучна” тема. Може би причината за това е, че съвременната наука все още не е достигнала онова необходимо равнище, което се изисква за изучаването на невидимите обекти. До определен момент учените се интересуваха само от ядрените, силовите, електромагнитните и гравитационните полета. Съществува обаче и едно особено поле – информационното. Към него се отнася и биополето на живите организми, които съществуват откакто свят светува и притежават качества, които понякога нямат научно обяснение.

Всеки жив организъм притежава биоенергийна обвивка – устойчива, енергийно заредена субстанция. Трилионите клетки в човешкото тяло образуват единен организъм благодарение не само на нервната или кръвоносната система, но и на енергийните потоци, протичащи из цялото тяло. Колкото по-сложно е организиран биологичният обект, колкото по-високо стои в стълбицата на еволюцията, толкова по-сложна структура има неговото биополе.

За да разберем практическото значение на биополето е добре да разгледаме неговите основни свойства:

Биополето носи в себе си информация за живия организъм

Под информация за живия организъм (напр.човека) се разбира буквално всичко – генетичен код, история на развитието, състояние на здравето и на психиката, а също така и всички действия и постъпки, извършени някога и съхраняващи се в полето, своеобразните знаци за беди и благополучие. Всяко събитие, дори такова, за което отдавна сме забравили, е останало записано някъде там в картата-схема на нашето поле и е сигнал в днешно време за способността ни да решаваме проблеми, да понасяме болести, да се сближаваме с хората и т.н.

Биополето притежава енергия

Организмът на човека постоянно е включен в енергоинформационния обмен с обкръжаващата го среда. Биополето е обвивката, която първа приема и отдава енергийните потоци.

Биополето само отчасти принадлежи към нашето триизмерно пространство и има изводи отвъд границите на привичната ни реалност.

Биополето притежава уникални, почти мистични характеристики и свойства.

Външната страна на биополето се нарича аура. Аурата е разположена по контурите на тялото. Смята се, че именно аурата контактува с външния свят и предава различна информация за обкръжаващата среда в съзнанието и подсъзнанието на човека. Изменението на свойствата на аурата (плътността или цветовете) е сигнал за различни заболявания на физическото тяло или за промени в душевното състояние.

Интересен факт е, че първите свидетелства за това, че хората са знаели за съществуването на аурата можем да видим още от скалните рисунки на древните цивилизации. Често около главата на изобразения човек рисували външен кръг. Още в до християнската епоха светите хора били изобразявани с преливащи се или златисти ореоли около главата. В почти всички световни религии и духовни движения боговете, пророците и просветените са изобразявани с кръг светлина, обграждаща главите им. Това са познатите ореоли от иконите в православните храмове. Казват, че колкото по-възвишен е човек, толкова по-силно свети.

Науката отдавна познава този феномен и немалко учени са се опитвали да го разгадаят. Днес мистерията е разбулена, като заслуга за това имат и български учени. С изучаване на аурата, следвайки Кирлиановият метод на фотографиране, екипът на проф.Антон Антонов от Югозападния университет в Благоевград започва изследвания още пред 70-те години на ХХв. През 1984г. проф.Антонов разработва прозрачен електрод, който и до днес се използва, за да разкрива аурата на човек.

Д-р Игнат Игнатов, колега на проф.Антонов и работещ самостоятелно в Научноизследователския център по медицинска биофизика, през 2007г., след хиляди кирлианови снимки, анализи и сравнения, излиза пред световната научна общност със своя теория. „Хората, които са болни, нямат сила – имат червен цвят на своята електрична аура. Онези, които са постигнали хармония с енергиите в своето тяло – светят в синьо и виолетово”. Носител на множество международни награди за изследванията си в биофизиката, д-р Игнатов работи активно за популяризиране на цветния спектрален кирлианов анализ и за признаване на биотерапията като метод на лечение, помагащ на хората.

Съчетанието на съвременните фундаментални открития в областта на бионанофизиката с философията на Източната медицина е намерило приложение в продуктите на американската компания LifeWave Inc. Смело може да се твърди, че тези наноустройства са революционно откритие без аналог в световната практика, доказано от над 60 независими клинични изследвания на водещи американски, европейски и азиатски научни екипи.

Наноустройствата действат като приемник („антени”-условно казано), фокусират и събират инфрачервеното лъчение, пренасящо информация за физическото и емоционално състояние на човека в реално време. Втората им функция е на предавател. Наноустройствата излъчват сигнал-заповед в тясна честотна лента и го изпращат до съответните управляващи центрове и/или зони и органи чрез биофизична стимулация (не чрез акупунктура, акупресура и др.) на известните от традиционната Китайска медицина енергийни меридиани и точки.

С това устройство компанията предоставя на хората по целия свят едно ново мощно средство (безвредно и без странични действия) за качествен и дълъг живот.

Използвани референции: http://nanopatch.bg и http://www.chudesa.net 

Езотерични консултации – Парапсихолог, Минерали и критстали

Теми #Биополе #ДНК #езотерика #енергийна система #Кирлиановият метод #Планетарни идеи #човешкото биополе