Анализирай с Красимир Куртев

АЛТЕРНАТИВНА МЕДИЦИНА – ЗА ИЛИ ПРОТИВ

АЛТЕРНАТИВНА МЕДИЦИНА – ЗА ИЛИ ПРОТИВ

Алтернативна медицина – за или против? Основната цел на практикуващите алтернативна медицина е синхронизация и хармонизация на Духовното в човека, това са чакри, аура, биополе. Алтернативната медицина не лекува даден или група органи, както и заболявания. Всеки от вас знае олимпийският девиз: „Здрав дух в здраво тяло“ (Mens sana in corpore sano). Този израз принадлежи на Ювенал, самата фраза е част от отговора на автора на въпроса „какво хората трябва да желаят от живота“, и този отговор е част от други.

Имаме две неща които обуславят човекът, дух и тяло. Конвенционалната медицина лекува тялото, алтернативната медицина духът. Под „духът“ не се включва психиката, а духовното равновесие при всеки един от нас. Някои медици в България за яростни противници на алтернативната медицина без да са запознати със същността й.

ЩО Е ТО АЛТЕРНАТИВНА МЕДИЦИНА?

Алтернативна медицина е наименованието на практиките, използвани вместо конвенционалната медицина. С названието комплементарната медицина се обозначава алтернативната медицина, използвана съвместно с конвенционалната.

Алтернативната медицина включва практики с духовна, метафизична или религиозна основа, както и неевропейски медицински традиции и нововъзникнали подходи към лечението. В западната култура, алтернативната „медицина“ включва всяка лечебна практика, която не попада в областта на конвенционалната медицина или „това, което не е доказано, че може да бъде ефективно“. Често тя е в противовес на доказателствата на медицината и включва терапии с историческа или културна, а не научна основа. Американският Национален център за допълнителна и алтернативна медицина (NCCAM) цитира примери, включително синхронизация и хармонизация с минерали и кристали, натуротерапия, билколечение, традиционна китайска медицина, аюрведа, медитация, йога, „biofeedback“, хипноза, хомеопатия, акупунктура и хранителна терапия, в допълнение към набора от други практики.

Практиките на алтернативната медицина са толкова различни в своите основи, както в методиките за определянето им. Практиките могат да включват или се основават на традиционната медицина, народните знания, духовни убеждения или нови замислени подходи към изцеление.

Ако чрез научни изследвания се установи безопасността и ефективността на дадена практика от алтернативната медицина, то тогава става основна медицина и вече не е „алтернатива“ и следователно могат да станат широко приети от лекарите.

От 1998 г. е направена оценка на разпространението на алтернативната медицина в 13 страни и изводите са, че около 31% от пациентите с рак използват някаква форма на взаимно допълваща се или алтернативна медицина. Кохране установи, че една практика се смята за допълнителна или алтернативна в една държава, но може да се счита за конвенционална медицинска практика в друга. Затова в алтернативната медицина се включват всички тези практики и идеи, които са извън областта на конвенционалната медицина в няколко страни и са определени от потребителите за предотвратяване или лечение на заболяване или насърчаване на здравето и „благосъстоянието.“

Една от най-широко използваните класификации на клоновете на алтернативната медицина ги класифицира в пет основни групи, които имат допирни точки:

  1. Цели медицински системи- включват цели системи с тяхната теория и практика, които са се развили в течение на времето в различни култури. Това са традиционна китайска медицина; хомеопатия; аюрведа. Хомеопатията произхожда от Европа и се стреми да стимулира способността на организма да лекува себе си, като се основава на подхода – „подобното се лекува с подобно“
  1. Ум-тяло практика – според холистичния подход към здравето, който изследва взаимната връзка между ума, тялото и духа, съзнанието може да повлияе на „телесните функции и симптоми“.

Тази практика включва:

2.1 Медитация – включва използването на специфични пози за спиране на потока от мисли, за отпускане на тялото и ума, използване на определени техники за фокусиране на вниманието. за подобряване на психологическия баланс, за по лесно справяне с болестта, или за увеличаване на цялостното здраве и благополучие.

2.2 Различните стилове на йога, използвани за целите на здравеопазването обикновено съчетават физически пози, дихателни техники и медитация или релаксация.

2.3 Акупунктурата включва процедури, включващи стимулирането на определени точки от тялото с помощта на различни техники, като се прониква в кожата с игли, които са манипулирани след това на ръка или чрез електрическа стимулация. Той е един от основните компоненти на традиционната китайска медицина и е сред най-старите лечебни практики в света.

2.4 Други примери за дух-тяло практики включват дълбоко дишане упражнения, „Hypnotherapy“, прогресивна релаксация, чи гонг А част от традиционната китайска медицина, която съчетава движение, медитация и контролирано дишане. Целта е да се подобри кръвния поток и потока на Чи и тай чи.

  1. Биологично основана практика – използват се вещества от природата, като билки, храни, витамини и други естествени материали.
  1. Манипулативни и тяло базирани практики – манипулация или движение на частите на тялото.

Практикуващите тази практика използват ръцете си или устройство за прилагане на контролирана сила върху ставите на гръбначния стълб, така че се движат извън пасивния диапазон на движение. Манипулациите върху гръбначния стълб са сред възможностите за лечение, използвани от хора с болки ниско в гърба-много често състояние, което може да се окаже трудно за лечение.

Хората използват масаж за различни здравни цели, включително за облекчаване на болката, рехабилитация, спортни травми, намаляване на стреса, намаляване на спокойствието, тревожността и депресията.

  1. Енергийна медицина – занимава се с предполагаеми и проверими енергийни полета:

5.1 Терапиите с биополета имат за цел да окажат влияние върху енергийните полета, които правят съраунд и проникват в организма. Чрез не емпирични доказателства е установено, че подкрепят съществуването на предполагаемите енергийни полета, на които са предпоставка тези терапии.

5.2 Биоелектромагнитни терапии – използват се електромагнитните полета, като импулсни полета, редуващи ток или директно ток полета по нетрадиционен начин.

5.3 Някои CAM практики включват манипулирането на различни енергийни полета. Такива полети могат да бъдат характеризирани като истински (измерими) или предполагаемото (все още да се измерва). Практиките на базата на истински форми на енергия включват тези, свързани с електромагнитни полета (например магнито терапия и светлинна терапия). Практики въз основа на предполагаемите енергийни полета (наричани още „biofields) като цяло отразяват идеята, че в човешките същества се влива фина форми на енергия; Чи Гонг, Рейки.

„Целта е да се лекува духа и по този начин и организма“.

*При възникнало съмнение за здравословен проблем или нужда от лечение, моля винаги се обръщайте за медицинска консултация към квалифициран и правоспособен лекар или фармацевт. В никакъв случай не възприемайте дадената Ви чрез сайта информация като абсолютно достоверна и правилна, дори и същата да се окаже такава.

В публикацията са използвани референции от

www.medpedia.framar.bg

Езотерични консултации – Парапсихолог, Минерали и критстали

Теми #„biofeedback“ #акупунктура #алтернативна медицина #аюрверда #билки #билколечение #йога #медитация #минерали и кристали #натуротерапия #традиционна китайска медицина #хипноза #хомеопатия #хранителна терапия