Астрология

АЗ СЪМ ЗОДИЯ…. ЕДНА ВЕЛИКА ЗАБЛУДА

АЗ СЪМ ЗОДИЯ…. ЕДНА ВЕЛИКА ЗАБЛУДА

Изгряващият знак или Асцендентът

Астрологичният знак, който в момента на раждането се намира на източния хоризонт, се нарича изгряващ знак или асцендент. Той се определя от часа и географското местоположение в момента на раждането. От друга страна, слънчевият знак, наричан обикновено зодия, се определя от месеца и деня на раждането. Поради факта, че Земята се върти около собствената си ос, изгряващият знак се променя приблизително на всеки два часа.

Този знак определя психологическата ни мотивация, която ни води през живота. Разликата между слънчевия знак и асцендента се състои основно в това, че слънчевият знак определя външното ни поведение, т.е. това, което показваме пред другите хора, докато характеристиките на асцендента са скрити и са известни само на тесен кръг хора – тези, които ни познават съвсем отблизо – родители, съпруг, съпруга и т.н.

Асцендентът е фокусната точка в нас, през която се пречупва всичко, така че той до голяма степен определя начина, как възприемаме външния свят. Голяма част от целите и стремежите ни в живота, както и начините, по които пристъпваме към тяхната реализация до голяма степен биват предопределяни също така от него. Той разкрива самите основи на нашата личност и обрисува начина, по който се развиваме и адаптираме към жизнените обстоятелства.

Тъй като асцендентът е свързан с източния хоризонт, може да се направи сравнение между него и изгрева. Както по време на изгрева Слънцето постепенно осветява тъмния дотогава ландшафт на Земята, така и асцендентът постепенно хвърля светлина върху подсъзнателните и тъмни области в нашата сложна човешка психология.

Планетите, които в момента на раждането са се намирали непосредствено под хоризонта и още не са „изгрели“, са разположени в I дом в астрологичната карта, а тези, които вече са „изгрели“ и се намират непосредствено над хоризонта, са разположени в последния – XII дом. Колкото по-близо се намират такива планети до линията на хоризонта, толкова по-голямо е тяхното значение.

Ако в картата има планети, които са разположени на не повече от 8-10 градуса от хоризонта, било то под или над него, тогава те съвпадат с асцендента и тяхното значение при оформянето на личността играе решаваща роля. Разликата е само в това, че характеристиките на планетите в I дом са много по-видими и очевидни за останалите хора, докато тези, разположени в XII дом, имат силно влияние, но предимно на подсъзнателно ниво.

Любомир Червеняков – професионален астролог

АМУЛЕТ ЖЪЛТИЯТ ВОИН – Жълт яспис

Теми #aсцендент #астрологичен знак #астрология #зодия #слънчев знак