Езотерика

АДАМ – МЪЖ ИЛИ ЖЕНА

АДАМ – МЪЖ ИЛИ ЖЕНА

Адам – мъж или жена? Грешното тълкование на Светото писание роди до парадокси като – Кое е първичното Мъжът или Жената?

Прякото приемане, че Адам е първият създаден човек – пол мъжки в библейски план поражда различни асоциации. Да проследим, какво означава Адам – (на иврит хакодеш –אָדָם) възлиза към древносемитския корен דם, от който се образуват думи със значение „земя” (в смисъл на пръст, или глина), „кръв”, прилагателното „червен” и т.н. След като Адам не е бил земно човешко творение, следователно не би могъл да му се прикачва пол. Съществата извън планетата Земя нямат пол.

Дали мъжът всъщност е божи лидер?

Ако вникнем в самата абревиатура и смисълът, то АДАМ ще означава – Алтернативна Директива – Асимилация на Мисълта. Защото човек е създаден да мисли преди всичко.

Сега да разгледаме Ева като значение – Ева – (иврит хакодеш חַוָּה – живот). И в двата случая имаме ХАКОДЕШ – Живот от иврит. В библията тя се именува с пол жена. Обаче Ева се явява по скоро символ. И тя е била не земно творение. Тогава? След като е символ би следвало да е Еволюция – Еволюция (от латинската дума evolutio, „разгръщане“, „разкриване“) процес на растеж, промяна или развитие. В този ред на мисли ЕВА се явява Еволюция на Всемирната Алтернатива. Ева доизгражда човешкото творение.

Всъщност Творецът е съградил нов вид творение, което да се състои не само от Алтернатива, а и от Еволюция. Сиреч и двата вида творения са всъщност едно цяло. Неделими един от друг: „Затова ще остави човек баща си и майка си и ще се привърже към жена си и те ще бъдат една плът.“ – Битие (2:24)

„Да разгледаме кратко кое, точно как се поражда и да предизвикаме конвенциите, с които сме свикнали да живеем. Развитието на живота на Земята е основано на фундаменталните инстинкти, които осигуряват неговото оцеляване. Инстинктите са тези основни програми, закодирани в ДНК-то, които направляват живите същества в поведението им и изобщо оформят начина им на живот. Двата основни инстинкта за живите организми на Земята са инстинкта за репродукция и инстинкта за самосъхранение.

Инстинктът за самосъхранение има два основни клона, това са страха и агресията, които пораждат съответните форми на поведение при различните ситуации. Инстинктът за репродукция, пък, поражда сексапила като поведение, съревнованието за партньор и всички поведенчески модели свързани с размножаването.

В началото на живота несъществувало двуполовото размножаване, но се оказало, че двуполовия модел е по-ефективен в много аспекти за еволюцията. Така, митозата на бактериите и външното размножаване останали на това първично ниво от развитието на живота, а последвалите по-сложни живи същества се разделили на мъжки и женски. Женските търсели мъжките и мъжките търсели женските за да изпълнят заветния си дълг към живота.“

Предоставям на вас да разгадаете – Кое е първичното Мъжът или Жената?

Езотерични консултации – Парапсихолог

Теми #адам #библията #бог #ева #еволюция #жена #мъж #Планетарни идеи